Struktura WSR

Wyposażenie

Opłaty

Polityka dotycząca cookies

Strategia reklamy i public relations [SR]

Po ukończeniu specjalizacji Strategia reklamy i public relations będziesz potrafić: planować i realizować projekty związane z reklamą, Public Relations lub pracą rzecznika prasowego; organizować kampanie reklamowe i promocyjne, budżetować je, pozyskiwać i kontraktować

Charakteryzacja i wizaż [WIZ]

Po ukończeniu specjalizacji Wizaż i charakteryzacja będziesz potrafić: Umiejętnie wykonywać profesjonalne makijaże na wszystkie okazje; kreować charakteryzacje filmowe, teatralne i eventowe dostosowane do wymogów scenariuszy;