Wystawa semestralna i Klapsy WSR 2015

Okiem Leonarda

Cykl posemestralnych wystaw „Mistrz i Uczeń” wpisał się na stałe do kalendarza wydarzeń Warszawskiej Szkoły Reklamy. Zależy nam zawsze na pokazaniu wysiłków i talentu, jaki Słuchacze włożyli w przygotowanie projektów, ale także na prezentacji ich różnorodności. Prezentowane są tu prace projektowe, zdjęcia, rysunki, grafii, filmy, animacje i rzeźby, których autorzy wykorzystali zdobyte umiejętności praktycznej obsługi programów graficznych, sprzętu fotograficznego i filmowego oraz tradycyjnego warsztatu rysunkowego, malarskiego i rzeźbiarskiego. Zaowocowało to powstaniem dzieł o wysokich walorach artystycznych, w tym także realizacji o charakterze reklamowym, spełniających wyśrubowane kryteria techniczne i merytoryczne, czyli po prostu nadające się do publikacji w mediach.

W tym roku szczególny nacisk kładziemy na prace i twórczość naszego zmarłego niedawno Wykładowcy, wieloletniego współpracownika WSR, świetnego fotografia i niezastąpionego pedagoga – Leonarda Karpiłowskiego, prezentując retrospektywę jego twórczości. To On jest Mistrzem naszej wystawy. Ekspozycja obejmuje zarówno Jego prace powstałe przed laty jak i całkiem współczesne już realizacje. Szczególne miejsce zajmują tu portrety, ale też zdjęcia o charakterze reporterskim, impresje artystyczne oraz oraz fotografii krajobrazu.

Organizatorzy wystawy „Okiem Leonarda” dziękują za życzliwą pomoc w organizacji wystawy: najbliższej Rodzinie Leonarda Karpiłowskiego, Pani Aleksandrze Opali, Panu Leszkowi Borkowskiemu (wraz z grupą przyjaciół Zmarłego), redakcji tygodnika Południe oraz dyrekcji i działowi marketingu Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Fotografia

Obok prac Mistrza prezentujemy zdjęcia Słuchaczy i Absolwentów szkoły o zróżnicowanym charakterze. Wśród nich znajdują się zatrzymane w czasie i utrwalone w kadrze wydarzenia w ramach cyklu reportażowego. Ten niełatwy gatunek wymaga od twórców refleksu i specyficznego dystansu w odbieraniu zastanej rzeczywistości. Innym cyklem fotograficznym są zdjęcia artystyczne. To tutaj najlepiej widać opanowanie pracy ze światłem oraz wykorzystanie możliwości jakie daje praca w studiu. Świetnym tego przykładem jest praca dyplomowa powstała pod kuratelą Katarzyny Sagatowskiej „Absent Presence”. Są wśród nich także portrety, w których doszukiwać możemy się pogłębionych wątków psychologicznych i antropologicznych. Prezentowane prace pochodzą kolekcji własnych autorów, prac dyplomowych WSR, a także wyjazdów plenerowych.

Mateusz Kalinowski - absolwent • portfolio własne Mateusz Kalinowski - absolwent • portfolio własne Mateusz Kalinowski - absolwent • portfolio własne Mateusz Kalinowski - absolwent • portfolio własne Mateusz Kalinowski - absolwent • portfolio własne Bartosz Zych IMiNS • plener fotograficzny - reportaż • wykł. Marcin Niemiec Bartosz Zych IMiNS, • plener fotograficzny - reportaż • wykł. Marcin Niemiec Bartosz Zych IMiNS • plener fotograficzny - reportaż • wykł. Marcin Niemiec Elwira Kusz FotoI • Studio Bank • wykł. Szymon Kobusiński Elwira Kusz FotoI • warsztaty fotograficzne - reportaż • wykł. Marcin Grabowiecki Elwira Kusz FotoI • warsztaty fotograficzne - reportaż • wykł. Marcin Grabowiecki Weronika Pawłowska FOTOmII • Absent presence • seminarium dyplomowe • wykł. Katarzyna Sagatowska Weronika Pawłowska FOTOmII • Absent presence • seminarium dyplomowe • wykł. Katarzyna Sagatowska Weronika Pawłowska FOTOmII • Absent presence • seminarium dyplomowe • wykł. Katarzyna Sagatowska Weronika Pawłowska FOTOmII • Absent presence • seminarium dyplomowe, • wykł. Katarzyna Sagatowska Ewelina Świtalska FOTOII, • portfolio fotograficzne • wykł. Szymon Kobusiński Bartłomiej Oprządek IMiNS • portfolio własne Bartłomiej Oprządek IMiNS • portfolio własne Bartłomiej Oprządek IMiNS • portfolio własne Andrzej Sągin IMiNS • portfolio własne Andrzej Sągin IMiNS • portfolio własne Andrzej Sągin IMiNS • portfolio własne

Digital painting

Digital Painting to malarstwo w komputerze. Każdy indywidualnie realizuje swoje projekty, dostosowane do własnych zainteresowań i umiejętności. Pod okiem malarki i graficzki Aliny Skiby, słuchacze WSR rozwijają kreatywność i osobowość artystyczną. Obrazy, grafii i plakaty powstają przy pomocy elektronicznych pędzli i elektronicznych farb. Najpierw wirtualne, potem już wydrukowane prace, trafiają na wystawy i konkursy. W semestrze jesienno-zimowym w warsztatach cyfrowego malowania z wykorzystaniem tabletów wzięło udział prawie 40 słuchaczy, nie tylko z grup graficznych.

Emilia Szatkowska SGII • digital painting • wykł. Alina Skiba Izabela Kramarska PGI, • digital painting • wykł. Alina Skiba Joanna Zastróżna PGI • digital painting • wykł. Alina Skiba Senderowicz Marcin AI • digital painting • wykł. Alina Skiba Senderowicz Marcin AI • digital painting • wykł. Alina Skiba

Grafika

Wśród prac z zakresu grafii komputerowej znalazły się projekty, które z powodzeniem mogłyby zostać wykorzystane komercyjnie, jak i wariacje na temat portretów, na których postaci tworzą skomplikowane układy geometrycznych wzorów. Słuchacze podczas tworzenia prezentowanych realizacji wykorzystali zdobyte podczas zajęć umiejętności obsługi zaawansowanych narzędzi cyfrowych, a także zdobytą wiedzę z zakresu projektowania i zasad kompozycji. Prezentowane realizacje powstały podczas zajęć prowadzonych przez Michała Buśkiewicza, Kasię SzarekMarka Siomę.

Kamil Bąk SGzII • Illustrator • wykł. Michał Buśkiewicz Klaudia Kamińska SGzII• Illustrator • wykł. Michał Buśkiewicz Natalia Stadnik SGzII • Illustrator • wykł. Michał Buśkiewicz Ania Lange FOTOII • praca dyplomowa • prom. Beata Łęska-Jasiak Albert Krajewski SGzII • Illustrator • wykł. Michał Buśkiewicz Wojciech Cacek A I II • Illustrator • wykł. Katarzyna Szarek Katarzyna Wiśniewska MzI • Indesigne • wykł. Marek Sioma

Reklama drukowana

Wystawa WSR nie mogła się obejść bez prezentacji projektów reklam – zarówno prasowych, jak i outdoorowych. W tym dziale znajdziemy prace o charakterze komercyjnym, które przygotowano nie tylko zgodnie z zasadami kompozycji, ale także przy wykorzystaniu wiedzy z psychologii percpcji i technik oddziaływania na odbiorcę. Są one odpowiedzią na konkretne założenia marketingowe i tworzone dla funkcjonujących na rynku marek i fim, co sprawia wrażenie jakby wyciętych z współczesnej prasy. Zarówno warstwa merytoryczna (perswazyjna), jak i estetyczna, stoją na bardzo wysokim poziomie. Odpowiadają za to wykładowcy prowadzący zajęcia – Aneta SiejkaSławek Wojtkowski.

Aleksandra Lipińska PGzI • reklama drukowana • wykł. Aneta Siejka Dominika Jezierska SGzI • reklama drukowana • wykł. Aneta Siejka Justyna Barczykowska PGI • reklama drukowana • wykł. Aneta Siejka Katarzyna Kowalczyk PGzI • reklama drukowana • wykł. Aneta Siejka Katarzyna Kowalczyk PGzI • reklama drukowana • wykł. Aneta Siejka Olga Borys PGzI • reklama drukowana • wykł. Aneta Siejka Daniel Krakowiak FotoI • reklama drukowana • wykł. Aneta Siejka Patrycja Paszta SGzII • reklama prasowa • wykł. Sławomir Wojtkowski Paweł Błażewicz SG II • reklama prasowa • wykł. Sławomir Wojtkowski Monika Kołak SG II • reklama prasowa • wykł. Sławomir Wojtkowski Katarzyna Piechotka SGz II • reklama prasowa • wykł. Sławomir Wojtkowski Klaudia Kamińska SGz II • reklama prasowa • wykł. Sławomir Wojtkowski

Rysunek

Prezentowane prace powstały na zajęciach dotyczących podstaw działań plastycznych oraz na warsztatach rysunkowych prowadzonych przez Marię Orzewską. Na zajęciach tych słuchacze poznają środki plastyczne i techniki tworzenia dzieł i projektów wizualnych. Uczą się posługiwania nimi, tworząc kompozycje na zadany temat. Warsztaty rysunkowe uzupełniają proces doskonalenia percepcji i rozwoju artystycznego młodych twórców, rozwijają także ich wrażliwość i umiejętności szybkiej i sprawnej wizualizacji własnych pomysłów.

Anna Wysocka A I • warsztaty rysunkowe - martwa natura • wykł. Maria Orzewska Maria Kornatko A I • warsztaty rysunkowe - szkic plenerowy • wykł. Maria Orzewska Katarzyna Wiśniewska MI • warsztaty rysunkowe - martwa natura • wykł. Maria Orzewska Izabela Lisowska PG I • podstawy działań plastycznych • Kolor – kompozycja pasywna • wykł. Maria Orzewska Patryk Czemierowski PG I • podstawy działań plastycznych • Kolor – kompozycja energetyczna • wykł. Maria Orzewska Piotr Sakowski PG I • podstawy działań plastycznych • Kolor – kompozycja typograficzna • wykł. Maria Orzewska

Rzeźba

Prezentując prace wykorzystujące zdobycze XXI wieku nie zapominamy także o klasycznych formach sztuki, między innymi o rzeźbie. Przykłady realizacji odpowiadają zadaniom jakie stają przed słuchaczami w czasie zajęć Zuzanny Srebrnej, Katarzyny SzarekAdy Biedki. Jeden z tematów - “Portret człowieka” - stał się inspiracją do stworzenia wyjątkowych prac będących syntezą obserwacji modela, analizy bryły głowy oraz psychologii portretu współczesnego człowieka. Słuchacze wykazali się samodzielnością w poszukiwaniu własnego języka wypowiedzi artystycznej, którego głównym narzędziem stała się wyobraźnia. Forma i wykorzystane w pracach materiały pokazują jak blisko codziennego życia znajduje się środek ciężkości poruszanych tematów.

Olga Czekaj SGII, warsztaty rzeźbiarskie

Marysia Krajewska SG II • warsztaty rzeźbiarski Honorata Luchowska FOTO II • warsztaty rzeźbiarski Izabela Konarzewska FOTO II • warsztaty rzeźbiarski

Video mapping

Dokumentując coraz bogatszą ofertę szkoły w zakresie wykorzystywania nowych technologii, prezentujemy – po raz pierwszy na wystawie WSR – projekt wykorzystujący technikę video mappingu. Pokazy znane m. in. z Pałacu w Wilanowie czy ścian petersburskiego Ermitażu stają się coraz bardziej dostępne i popularne jako środek wyrazu artystycznego lub jako kanał komunikacji marketingowej. Stąd dostrzeżona przez nas potrzeba otworzenia się na tego typu nowe zjawiska. Opiekunem tej części ekzpozycji jest Olga Warabida.

Ewa Madanecka FOTO II • Video mapping Ewa Madanecka FOTO II • Video mapping Ewa Madanecka FOTO II • Video mapping Piotr Małachowski IMiNS • Video Piotr Małachowski IMiNS • Video Piotr Małachowski IMiNS • Video

KLAPSY WSR to:

międzyprzedmiotowy projekt specjalizacji filmowo-telewizyjnych (produkcji i realizacji), będący za razem konkursem. Realizowane przez słuchaczy etiudy filmowe, powstają w oparciu o 4 założenia - ograniczenia - ukierunkowania, losowane przez zespoły filmowe na początku semestru. Los przy dzieła każdej z ekip: gatunek filmu, postać głównego bohatera, rekwizyt i kwestię, która musi paść z ust bohatera. Ten prosty zabieg daje twórcom potężnego kreatywnego “kopa” (przepraszam… niewinnego inspirującego klapsa ;), pobudzającego mocno wyobraźnię, a zarazem gwarantuje widzom nie tylko różnorodność form i stylów, ale też dobrą rozrywkę.

Wspólna realizacja napisanego wcześniej scenariusza uczy współpracy na planie, pozwala sprawdzić się w różnych rolach w grupie realizacyjnej (scenarzysty, reżysera, operatora, dźwiękowca, oświetleniowca, aktora, montażysty), daje możliwości przećwiczenia w praktyce wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy zdobytych podczas zajęć. Wymaga także wzajemnego mobilizowania się i wytrwałości w dążeniu do celu, nierzadko odporności na stres - w pracy pod presją czasu bądź poddawaniu się korektom
wykładowców.

Filmy prezentowane są tradycyjnie po każdym semestrze (po jesienno-zimowym oglądamy dzieła słuchaczy II roku, a po wiosenno-letnim – słuchaczy I roku). Ocenia je zarówno publiczność, jak i profesjonalne jury – w tym semestrze na jego członków powołani zostali: Artur Waczko, Malwina Wodzicka, Adam Zięcina i niżej podpisana

***Katarzyna Fürst-Wojtkowska***
koordynator projektu

W II edycji KLAPSÓW WSR zobaczyliśmy następujące etiudy:

Klapsy WSR 2015, Zamknięta wolność„ZAMKNIĘTA WOLNOŚĆ”
(Thriller / pacjent, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego / żółty lakier do paznokci (buteleczka) / „To mi nic nie mówi. Spróbujmy inaczej.”) Monika Jurek TVII, Agata Niedziałkowska TVII

Klapsy WSR 2015, Co zrobisz po powrocie „CO ZROBISZ PO POWROCIE”
(Film wojenny / niewidomy fryzjer / strzykawka /„Najciemniej jest tuż przed wschodem słońca…”) Tomasz Kotermański TVII, Kajetan Borowski TVII, Marek Borowski TVII, Michał Reszczyk TVII

Klapsy WSR 2015, Pies w dole„PIES W DOLE”
Czarna komedia / mężczyzna z mózgiem psa / serniczek / „Kapitanie, góra lodowa przed nami!”) Anita Ścieglińska TVzII, Marcin Kalinowski TVzII, Tomasz Gruszkiewicz TVzII, Michał Wulczyński TVzII

Klapsy WSR 2015, Niezapominajka„NIEZAPOMINAJKA”
(Dramat / cyrkowiec na emeryturze / urodzinowa świeczka (nr 3) / „Muszę to wreszcie powiedzieć: jestem twoim ojcem!”) Zuzanna Kowalczyk TVzII

Klapsy WSR 2015, MAGIC & BALL - historia zakompleksionej intelektualistki„MAGIC & BALL- HISTORIA ZAKOMPLEKSIONEJ INTELEKTUALISTKI”
(Dramat / zakompleksiona intelektualistka / urodzinowa świeczka (nr 3) / „Magic 8-ball prawdę ci powie.”) Dorota Jarosławska TVzII

Klapsy WSR 2015, Klątwa„KLĄTWA”
(Fantasy / diabeł / lupa / „Wszystkiego najlepszego, mam nadzieję, że umrzesz w męczarniach.”) Eliza Krasna TVzII, Piotr Kasza TVzII, Piotr Mijalski TVzII, Justyna Badio TVzII, Justyna Maszkiewicz TVzII

Klapsy WSR 2015, Nigdy więcej żadnej kropli„NIGDY WIĘCEJ ŻADNYCH KROPLI”
(POKAZ POZAKONKURSOWY)
(Noir / różowa skarpetka / nowicjusz w zakładzie pogrzebowym /
„Po pierwsze: żadnych kropli!”) Eliza Krasna TVzII

 
Oceń galerię:

Wystawa semestralna i Klapsy WSR 2015

  • Aktualnie 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (2 głosy)