Studia w Wyższej Szkole Biznesu, Mediów i Reklamy

Studia w WSBMiRZapraszamy do podjęcia studiów licencjackich w dziedzinach fotografii, grafiki i multimediów, filmu oraz strategii reklamy i public relations. Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzone są przez Wyższą Szkołę Biznesu, Mediów i Reklamy.

Program studiów koncentruje się na nauce warsztatowej i kształtowaniu praktycznych umiejętności i kompetencji w specjalnościach łączących w sobie obszar twórczości i sztuki, nowoczesnych technologii, mediów i dziennikarstwa oraz nauk społecznych i biznesu.

Kadrę uczelni stanowią artyści, specjaliści z zakresu komunikacji i marketingu, dziennikarze i wykładowcy akademicy, którzy realizują bogaty i zróżnicowany plan zajęć, będący odpowiedzią na współczesne wyzwania i zmieniający się rynek pracy XXI wieku.

Studia w Wyższej Szkole Biznesu, Mediów i Reklamy

Program nastawiony jest na praktykę i warsztatowość. Łączymy je z wiedzą oraz doświadczeniem wykładowców i trenerów biznesu. Studenci korzystają przy tym ze specjalistycznych pracowni tematycznych, studiów filmowych i fotograficznych oraz pracowni komputerowych (PC/MAC) z konsekwentnie aktualizowanym oprogramowaniem.

Warto zobaczyć:

Колледж в WSBMiR - общая информация Колледж в WSBMiR - общая информация
Коледж в WSBMiR - загальна інформація Коледж в WSBMiR - загальна інформація