Andrzej Stępnik

Komunikacja niewerbalna, Emocje w reklamie

Kwestionariusz osobowy

Andrzej StępnikWykształcenie: doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

2010-2011 - studia podyplomowe Trener Umiejętności Poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

27.04.2007- zakończona sukcesem obrona pracy doktorskiej pt. „Pragmatyzm Williama Jamesa jako metoda i postawa. Próba oceny” (promotor: dr hab. B. Chwedeńczuk; recenzenci: prof. dr hab. J. Woleński, dr hab. prof. UW A. Jedynak)

2003-2007 - studia doktoranckie na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 2003-2007 stypendium naukowe)

22.05.2003 - zakończona sukcesem obrona pracy magisterskiej pt. „Zasada sprzeczności i zasada racji dostatecznej w teodycei Leibniza” (promotor: dr hab. prof. UW J. Migasiński; recenzent: dr hab. B. Chwedeńczuk)

1998-2003 - studia filozoficzne na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 1999-2003 stypendium naukowe)

Doświadczenie:

Prowadzi zajęcia w WSR

Warto zobaczyć:

Oceń:

Andrzej Stępnik

  • Aktualnie 3.34/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 3.3/5 (79 głosów)