Komunikat Komisji Stypendialnej WSR

≡ 19 kwiecień, 2017

Komisja Stypendialna WSR postanowiła pozytywnie rozpatrzeć wszystkie złożone wnioski i przyznać stypendia siedmiorgu słuchaczom. Podstawą postanowień Komisji był Regulamin przyznawania stypendiów WSR, który przewiduje przyznawanie określonej liczby punktów nie tylko za wyniki w nauce, ale także inne aktywności szkolne i pozaszkolne (promujące WSR i upowszechniające jej pożądany wizerunek) zrealizowane w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/17.

Stypendium I stopnia w wysokości 500 zł otrzymuje:
 • Dominika Wojucka (PTV z I)

Stypendium II stopnia w kwocie 350 zł otrzymują:
 • Maria Krasicka (PG I)
 • Piotr Śwituła (PG II)
 • Klara Wiśniewska (PG w I)

Stypendium III stopnia w kwocie 200 zł otrzymują:
 • Jagoda Ludwisiak (INT I)
 • Aneta Postuła (PG II)
 • Weronika Wachnik (PG II)

Cieszy nas szczególnie fakt, że właściwie wszyscy stypendyści wykazali się nie tylko bardzo dobrymi wynikami w nauce (i pozyskali pisemne rekomendacje wykładowców), ale także różnymi innymi aktywnościami, zarówno w szkole, jak i poza jej murami: brali udział w różnych konkursach, festiwalach, eventach, a nawet… inicjowali je. Wiązało się to często z publikacjami, nie tylko internetowymi, które promowały Warszawską Szkołę Reklamy i działały na rzecz jej dobrego imienia. To lubimy. To lubimy najbardziej!

Zachęcamy wszystkich słuchaczy do większej aktywności we współpracy ze szkołą, zarówno jeśli chodzi o marketing, promocję, eventy, targi, konkursy, jak również współpracę z przyszkolną agencją Slow Art. Są to obszary najwyżej przez nas cenione i punktowane. Chcielibyśmy widzieć jak najwięcej słuchaczy zaangażowanych nie tylko w naukę, ale także w codzienne i niecodzienne życie szkoły!

Gratulujemy!

Oceń:

Komunikat Komisji Stypendialnej WSR

 • Aktualnie 5.00/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ocena: 5.0/5 (2 głosy)