ASYSTENT STUDENTA Z ASD w WSBMiR

≡ 01 sierpień, 2022

Wyższa Szkoła Biznesu, Mediów i Reklamy dołączyła do projektu „Asystent studenta z ASD” mającego na celu wsparcie studentów w spektrum autyzmu (ASD) w funkcjonowaniu na uczelni.

Oferowane w projekcie wsparcie może obejmować:

ASYSTENT STUDENTA Z ASD w WSBMiR

Kogo zapraszamy do Projektu?

Jak zapisać się do Projektu?

Telefonicznie (+48 534 311 203) lub e-mailowo (anna.rozwadowska.wsr@gmail.com)
Koordynatorem Projektu na naszej Uczelni jest Anna Rozwadowska – Lider Asystentów z ASD.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

Oceń:

ASYSTENT STUDENTA Z ASD w WSBMiR

  • Aktualnie 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (4 głosy)