Studia w WSBMiR informacje ogólne

Zapraszamy do podjęcia studiów licencjackich na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Studia realizowane są przez Wyższą Szkołę Biznesu, Mediów i Reklamy. Program studiów koncentruje się na praktycznej nauce w danych specjalizacjach podejmując przy tym kwestie z obszarów sztuki, technologii, dziennikarstwa, nauk społecznych i biznesu.

Naszą kadrę stanowią artyści, marketerzy i akademicy oferując bogaty i zróżnicowany plan zajęciowy będący odpowiedzią na współczesne wyzwania i rynek pracy XXI wieku. Program nastawiony na praktykę i warsztat łączymy z wiedzą oraz doświadczeniem. Studenci korzystają przy tym ze specjalistycznych pracowni tematycznych, studia foto/wideo oraz aktualizowanej na bieżąco bazy oprogramowania. Dzięki takiemu podejściu WSBMiR z roku na rok umacnia swoją pozycję, jako Alma Mater młodych mistrzów sztuki, reklamy i dziennikarstwa.

Strategia Reklamy i Public Relations

Program nauczania w tej specjalizacji uwzględnia stan dardy kształcenia opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studiów dziennikarskich, natomiast wszystkie przedmioty specjalizacyjne dotyczą komunikacji marketingowej (reklamy, PR i pozostałych form promocji). Zagadnienia związane z reklamą, Public Relations i mediami rozpatrywane są wieloaspektowo: zarówno w ujęciu organizacyjnym i strategicznym, jak również od strony twórczej. Wiedza o mechanizmach współczesnej reklamy, jej formach medialnych oraz rynku, jest podstawą do uzyskania praktycznych umiejętności z zakresu planowania i organizowania działań reklamowych, tworzenia i produkcji przekazów reklamowych, a także budżetowania i badania skuteczności reklamy. Uzyskasz także wiedzę o współczesnych mediach z perspektywy ekonomiki i zarządzania, psychologicznej, prawnej i etycznej. Poznasz w praktyce różne techniki PR, zarówno klasyczne, jak i innowacyjne (w tym e-PR). Wiedza o formach i gatunkach dziennikarskich oraz ćwiczenia z tego zakresu owocują samodzielnymi próbami twórczości. Prace, nie tylko o charakterze dziennikarskim, realizowane są w różnych mediach: poza słowem mówionymi pisanym, studenci wykorzystują fotografię, rysunek, infografikę i film. Całości dopełniają zajęcia z pisania kreatywnego (copywritingu) i scenopisania.

Po ukończeniu specjalizacji będziesz potrafił:

Kim możesz zostać po tej specjalizacji?

Strategiem reklamy, brand managerem, specjalistą PR, PR managerem, rzecznikiem prasowym, specjalistą do spraw promocji, specjalistą do spraw reklamy, specjalistą do spraw wizerunku, media planerem, accountem, dziennikarzem piszącym na tematy gospodarcze, marketingowe, reklamowe.

Uzyskiwany tytuł zawodowy:

Licencjat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalizacji Strategia Reklamy i Public Relations

Fotografia w Mediach

Program tej specjalizacji uwzględnia standardy kształcenia opracowane przez Wyższego dla studiów dziennikarskich, natomiast ministerstwo Nauki i Szkolnictwa - przedmioty specjalizacyjne związane są z komunikacją wizualną, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. W trakcie zajęć szczególny nacisk kładziony jest na naukę kluczowych umiejętności i kompetencji związanych z pracą fotografa. Będziesz uczestniczyć w wykładach, praktycznych workshop’ach oraz plenerach fotograficznych, które we wszechstronny i różnorodny sposób dostarczają Ci wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii, sztuk wizualnych, dziennikarstwa i marketingu. W pełni poznasz warsztat współczesnej zawodowej fotografii cyfrowej, fotografii klasycznej i artystycznej.

Unikatowym uzupełnieniem doskonalenia warsztatu pracy fotografa jest kształtowanie podstawowych umiejętności dziennikarskich i związanych z marketingiem oraz reklamą. Jako absolwent tej specjalności w sposób szczególny będziesz więc przygotowany do realizacji zadań fotoreporterskich, a także z zakresu dziennikarstwa fotograficznego.

Pod okiem zawodowych fotografów Studenci poznają rozmaite techniki fotograficzne i zaznajomią się ze specyfiką pracy w studiu fotograficznym. Nauczą się także specyfiki fotografii reklamowej i artystycznej. W trakcie Studiów, dzięki realizowanym projektom, stworzą także profesjonalne portfolio niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie.

Po ukończeniu specjalizacji będziesz potrafił:

Kim możesz zostać po tej specjalizacji?

Fotografem prowadzącym własną działalność (freelancerem) lub współpracującym z agencjami reklamowymi, fotograficznymi, marketingowymi, kreatywnymi, dziennikarzem, fotoreporterem, fotosistą na planie zdjęciowym, ilustratorem, fototechnikiem, laborantem fotograficznym, kolorystą, fotoedytorem.

Uzyskiwany tytuł zawodowy:

Licencjat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności Fotografia w Mediach.

Grafika i Multimedia w komunikowaniu społecznym

Przygotowany dla tej specjalizacji program nauczania uwzględnia standardy kształcenia opracowane przez ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studiów dziennikarskich. Jednak przedmioty specjalizacyjne związane są przede wszystkim z grafiką, projektowaniem, multimediami i publikacjami internetowymi. Takie połączenie stwarza unikatowe możliwości połączenia kompetencji projektowych i dziennikarskich, a to w celu podejmowania zadań profesjonalnego przygotowywania publikacji tekstowo-ilustracyjnych na dowolnym polu eksploatacji, zarówno w tradycyjnych, jak i w nowych mediach. Specjalizacja od podstaw przygotuje Cię do podjęcia pracy w zawodzie grafika projektowego i komputerowego.

Program studiów kładzie szczególny nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych, na rozwijanie kreatywności, własnego stylu artystycznego oraz na dostarczenie teoretycznej wiedzy z zakresu grafiki, sztuk wizualnych oraz dziennikarstwa. Poznasz najnowsze technologie i trendy w grafice projektowej, komputerowej i designie. Duża część zajęć odbywa się w pracowniach komputerowych (platformy PC i Mac). Studenci nauczą się obsługi profesjonalnych programów graficznych z pakietów Adobe, (m. in. Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash), Corel i Autodesk. Jednak nie zaniedbujemy także tradycyjnego warsztatu grafika i projektanta – podczas studiów, poza praktykami, organizowane będą także plenery rysunkowe, malarskie, fotograficzne i filmowe.

Po ukończeniu specjalizacji będziesz potrafił:

Kim możesz zostać po tej specjalizacji?

Redaktorem graficznym, projektantem, grafikiem komputerowym specjalizującym się w projektowaniu publikacji dziennikarskich, prasowych i internetowych, pracownikiem mediów tradycyjnych i nowych mediów, dyrektorem kreatywnym, dyrektorem artystycznym, grafikiem kreatywnym w agencjach reklamowych telewizji, wydawnictwach prasowych i książkowych.

Uzyskiwany tytuł zawodowy:

Licencjat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności Grafika i Multimedia w komunikowaniu społecznym.

Produkcja Telewizyjna i Reżyseria

Wybierając specjalność Produkcja Telewizyjna i Reżyseria zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat tworzenia koncepcji filmowej od scenariusza, przez - zagadnienia związane z organizacją produkcji, kosztorysem, prawami autorskimi, reżyserią, pracą z aktorem, sztuką operatorską, reżyserią dźwięku, montażem, aż do zagadnień dokumentacji i promocji dzieła filmowego. Program specjalności skonstruowany jest tak, aby dostarczyć Ci rzetelnej wiedzy z zakresu organizacji produkcji oraz realizacji telewizyjnej - szczególnie w kontekście prowadzenia działań reklamowych i specyfiki przekazów o charakterze perswazyjnym. W ramach zajęć warsztatowych nauczysz się sporządzać plany produkcji, metryki filmu, raporty montażowe, raporty produkcyjne, kalendarzowe plany zdjęć oraz poznasz techniki związane z wyborem i angażowaniem aktorów oraz innych pracowników z dbałością o warunki umów. Zajęcia będą też okazją do zdobycia wiedzy o warsztacie filmowym, a także poznania specyfiki polskiego i światowego rynku medialnego.

Poznasz od strony praktycznej wszystkie elementy sprzętu filmowego, dźwiękowego i oświetleniowego jak również programy komputerowe wykorzystywane współcześnie przy produkcjach filmowych. Wykorzystasz w praktyce zdobytą wiedzę tworząc własne scenariusze, a na ich bazie realizując spoty reklamowe - telewizyjne i radiowe. Zdobędziesz też znajomość podstaw prawnych odnoszących się do prawa autorskiego i funkcjonowania rynku mediowego w Polsce i na świecie. Program obejmuje także zajęcia w Polskim Radiu i warsztaty mikrofonowe. Zdobyte umiejętności Studenci będą szlifować w formie praktycznych zaliczeń i twórczej pracy.

Po ukończeniu specjalizacji będziesz potrafił:

Kim możesz zostać po tej specjalizacji?

Specjalistą od animacji 2d lub 3d w studiu produkcyjnym bądź pracującym jako absolwent po ukończeniu studiów może zostać samodzielnym lub pracującym w zespole twórcą filmowym: scenarzystą, reżyserem, operatorem, montażystą, realizatorem dźwięku.

Uzyskiwany tytuł zawodowy:

Licencjat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalizacji Produkcja Telewizyjna i Reżyseria.

Oceń:

Studia w WSBMiR informacje ogólne

  • Aktualnie 4.91/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 4.9/5 (222 głosy)