Czy wiesz kim jest asystent studenta z ASD?

≡ 30 maj, 2023

To osoba, która pomaga studentowi w spektrum autyzmu w pokonywaniu trudności w studiowaniu. W naszej Szkole tę rolę pełni nasz wykładowca i terapeuta osób ze spektrum autyzmu – Pani Ania Rozwadowska. Jeżeli czujesz, że ty lub ktoś z twojego otoczenia może potrzebować wsparcia wiedz, że zawsze możesz poprosić o pomoc.

Czy wiesz kim jest asystent studenta z ASD?

Asystenci studenta z ASD to osoby zaufane i posiadające odpowiednie kompetencje, aby udzielić realnego wsparcia dostosowanego do konkretnych potrzeb wynikających ze specyfiki określonego studenta oraz sytuacji, w której się on aktualnie znajduje. Osoby korzystające z takiej pomocy powinny mieć zapewnioną dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.

Kim są osoby ze spektrum autyzmu?

Spektrum autyzmu jest zaburzeniem neurorozwojowym. Każda osoba w spektrum ASD jest inna, dlatego wciąż tyle różnorodnych opinii pojawiających się na temat autyzmu. Jednak z badań wynika, że osoby z ASD często charakteryzują się szczególnymi cechami – mają doskonałe zdolności pamięciowe, obejmujące pojemność i trwałość zapamiętywanych faktów i elementów strukturalnych. Jeśli mają motywację, potrafią szybko opanować kolejne obszary wiedzy, z innych, często oddalonych tematycznie dziedzin i dołączać je do już posiadanych. Cechuje je też m.in. zdolność i pasja do szczegółowego badania wąskich obszarów wiedzy, dążenie do wyznaczonego celu, pomimo utrudnień, niezłomność i konsekwencja w zakresie przyjętych (czy rozpoznanych jako właściwe) norm i zasad, a także odporność na krytykę, sugestie i wpływy zewnętrzne przy realizacji obranej idei.

Osoby z ASD mogą doświadczać trudności w trzech obszarach – komunikacji, interakcji społecznych oraz w związku z ograniczonym wzorcem zachować, zainteresowań i aktywności.

Dlaczego ten temat jest taki ważny?

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi m.in. przez rzecznika Praw Obywatelskich, specjalne potrzeby osób w tym ze spektrum autyzmu na wyższych uczelniach rzadko są uwzględniane w działaniach na rzecz równego dostępu do nauki. Często studenci pozostają w cieniu, w obawie przed negatywnymi reakcjami otoczenia i stygmatyzacją, co w konsekwencji może prowadzić do braku wsparcia i rezygnacji z kontynuowania nauki. Kwestia pomocy, zapewnienia powszechnej opieki lub konsultacji psychologicznych dla wszystkich zainteresowanych studentów, powinna być częścią szerszego podejścia.

Uczelnia to nowe, trudne wyzwanie nie tylko dla osób z kręgu autystycznych zaburzeń. Tym większym wyzwaniem studia stają się dla tych, którzy nie z własnej winy nie są w stanie wpasować się w obowiązujący wzorzec – studentów z ASD. Brak gotowości uczelni, ale też racjonalnego wsparcia, może spowodować rezygnację wbrew własnemu potencjałowi intelektualnemu i – w dalszej kolejności – postępujące wykluczenie społeczne.

Faktem jest, że nawet przy dość bogatym wachlarzu różnych form wsparcia tak dla osób z orzeczeniem, jak i bez stosownego dokumentu, osoby z ASD w niewielkim stopniu korzystają z tego, co jest im oferowane. Pragniemy zmienić, polepszyć tę sytuację. Uczeń, który szuka pomocy, będzie mieć zapewnioną pomoc, dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.

Przypominamy i podkreślamy, że Warszawska Szkoła Reklamy otwiera serce na każdego słuchacza oraz studenta. Jeżeli z jakiegoś powodu napotykasz trudności w nauce, poszukujesz wsparcia lub rozmowy, skorzystaj z pomocy naszego psychologa szkolnego – Pani Anny Rozwadowskiej.

Kontakt

Oceń:

Czy wiesz kim jest asystent studenta z ASD?

  • Aktualnie 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (5 głosów)