Strategia reklamy i public relations [SR]

Trzyletnie studia wyższe lub dwa roczne kursy

Specjalizacja Strategia reklamy i public relations realizowana jest jako zestaw dwóch rocznych kursów menedżerskich I-go i II-go stopnia (nie jest dostępna w ramach szkoły policealnej).

Strategia reklamy i public relationsProgram nauczania w specjalizacji Strategia reklamy i public relations uwzględnia standardy kształcenia opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studiów dziennikarskich, natomiast wszystkie przedmioty specjalizacyjne dotyczą komunikacji marketingowej (reklamy, PR i pozostałych form promocji). Zagadnienia związane z reklamą, Public Relations i mediami rozpatrywane są wieloaspektowo: zarówno w ujęciu organizacyjnym i strategicznym, jak również od strony twórczej. Wiedza o mechanizmach współczesnej reklamy, jej formach medialnych oraz rynku, jest podstawą do uzyskania praktycznych umiejętności z zakresu planowania i organizowania działań reklamowych, tworzenia i produkcji przekazów reklamowych, a także budżetowania i badania skuteczności reklamy.

Strategia reklamy i public relationsUzyskasz także wiedzę o współczesnych mediach z perspektywy ekonomiki i zarządzania, psychologicznej, prawnej i etycznej. Poznasz w praktyce różne techniki PR, zarówno klasyczne, jak i innowacyjne (w tym e-PR). Wiedza o formach i gatunkach dziennikarskich oraz ćwiczenia z tego zakresu owocują samodzielnymi próbami twórczości. Prace, nie tylko o charakterze dziennikarskim, realizowane są w różnych mediach: poza słowem mówionymi pisanym, studenci wykorzystują fotografię, rysunek, infografikę i film. Całości dopełniają zajęcia z pisania kreatywnego (copywritingu) i scenopisania.

Po ukończeniu specjalizacji Strategia reklamy i public relations będziesz potrafić:

Kim możesz zostać po tej specjalizacji?

Strategiem reklamy, brand managerem, specjalistą PR, PR managerem, rzecznikiem prasowym, specjalistą do spraw promocji, specjalistą do spraw reklamy, specjalistą do spraw wizerunku, media planerem, accountem, dziennikarzem piszącym na tematy gospodarcze, marketingowe, reklamowe.

Uzyskiwany tytuł zawodowy:

Licencjat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalizacji Strategia Reklamy i Public Relations

Uwaga, nauka w tej specjalizacji odbywa się jako 3-letnie zawodowe studia licencjackie (warunkiem podjęcia nauki jest posiadanie świadectwa maturalnego) lub jako zestaw dwóch rocznych kursów menedżerskich I-go i II-go stopnia (świadectwo maturalne nie jest wymagane). Zdobądź więcej informacji o studiach licencjackich.

Warto zobaczyć:

Oceń:

Strategia reklamy i public relations [SR]

  • Aktualnie 4.95/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (3259 głosów)