Opłaty 2018

Wysokość czesnego dla Słuchaczy rozpoczynających naukę w 2018 roku dla wszystkich specjalizacji poza specjalizacją Wizaż i charakteryzacja

Grupy dzienne

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
4 233 zł 4 233 zł
15% rabatu
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 2 241 zł
II rata 2 241 zł
4 482 zł
10% rabatu
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 182 zł
II rata 1 182 zł
III rata 1 182 zł
IV rata 1 182 zł
4 728 zł
5% rabatu
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 415 zł
II rata 415 zł
III rata 415 zł
IV rata 415 zł
V rata 415 zł
VI rata 415 zł
VII rata 415 zł
VIII rata 415 zł
IX rata 415 zł
X rata 415 zł
XI rata 415 zł
XII rata 415 zł
4 980 zł

Grupy weekendowe

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
3 723 zł 3 723 zł
15% rabatu
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 1 971 zł
II rata 1 971 zł
3 942 zł
10% rabatu
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 040 zł
II rata 1 040 zł
III rata 1 040 zł
IV rata 1 040 zł
4 160 zł
5% rabatu
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 365 zł
II rata 365 zł
III rata 365 zł
IV rata 365 zł
V rata 365 zł
VI rata 365 zł
VII rata 365 zł
VIII rata 365 zł
IX rata 365 zł
X rata 365 zł
XI rata 365 zł
XII rata 365 zł
4 380 zł

Opłaty za powyższe wnoszone są przelewem na konto Warszawskiej Szkoły Reklamy

Oceń:

Opłaty 2018

  • Aktualnie 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (1 głos)