JĘZYKI OBCE ✅ JĘZYKI ZNANE w WSR / WSBMiR

Język Angielski Angielski
Język Niemiecki Niemiecki
Język Rosyjski Rosyjski
Język Hiszpański Hiszpański
Język Francuski Francuski
Język Włoski Włoski
Język Japoński Japoński

Tak! W Warszawskiej Szkole Reklamy / Wyższej Szkole Biznesu, Mediów i Reklamy możesz uczyć się aż 7 języków obcych!

Języki obce, rys. Małgorzata KlimkiewiczIDEA!

Nasze lektoraty to praktyczny backup językowy i integralna część zajęć kierunkowych i specjalizacyjnych, prowadzona w wybranym języku obcym. Lektorat z języka angielskiego prowadzimy na sześciu poziomach zaawansowania (bazujemy na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego - CEFR).

Pozostałe języki prowadzone są na dwóch poziomach:

Mistrzowska kadra lektorska, autorskie programy i kreatywne metody nauczania mają służyć temu, by pojęcie „języki obce” zmieniło się szybko i skutecznie na „języki znane”.

CEL

Konceptowi nauki języków przyświecają dwa najważniejsze cele: podniesienie praktycznych kompetencji językowych oraz wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy już

JAK UCZYMY?

Dbamy o poziom naszych studentów i w związku z tym współpracujemy z laboratorium językowym „EasyLanguages”, którego specjaliści opracowali dla nas autorskie programy nauczania. Za jego koncepcją, wdrożeniem i jakością kadry lektorskiej stoją Agnieszka Dąbrowska i Hubert Czejarek - certyfikowani lektorzy z ponad 15-letnim doświadczeniem w nauczaniu języka branżowego w firmach i instytucjach w Polsce, tłumacze oraz specjaliści od coachingu językowego.

Oto najważniejsze założenia dotyczące sposobu prowadzenia lektoratów w naszych szkołach:

SYSTEM / PLAN ZAJĘĆ

W naszej szkole możecie wybrać jeden z siedmiu języków: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski, japoński. (Jeśli będzie potrzeba zorganizowania nauki innego języka - zbierzcie grupę co najmniej 10 osób, a my zorganizujemy dla was kurs.) Lektoraty języka angielskiego odbywają się codziennie (w tym w soboty i niedziele) między 08:30 a 15:30, natomiast pozostałe lektoraty odbywają się we wtorki, środy i czwartki w godz. 15:30-17:00 i 17:15-18:45, a także w piątki w godz. 17:15-18:45 i 19:00-20:30. Przy zapisywaniu się na lektoraty nie obowiązuje podział na studia stacjonarne i niestacjonarne, jak również na szkołę dzienną i weekendową.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego - CEFR

Porozumiewanie się:

A1

Potrafię brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mi ująć w słowa to, co usiłuję opowiedzieć. Potrafię formułować proste pytania dotyczące najlepiej mi znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania.

A2

Potrafię brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mi tematy. Potrafię sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumiem wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę.

B1

Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię - bez uprzedniego przygotowania – włączać się do rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących).

B2

Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.

C1

Potrafię się wypowiadać płynnie i spontanicznie, bez zbyt widocznego namyślania się w celu znalezienia właściwych sformułowań. Potrafię skutecznie porozumiewać się w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych. Potrafię precyzyjnie formułować swoje myśli i poglądy, zręcznie nawiązując do wypowiedzi rozmówców.

C2

Potrafię bez żadnego wysiłku brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji. Dobrze znam i odpowiednio stosuję wyrażenia idiomatyczne i potoczne. Wyrażam się płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewam pewne problemy z wyrażeniem czegoś, potrafię tak przeformułowywać swoje wypowiedzi, że rozmówcy są właściwie nieświadomi moich braków.

Samodzielne wypowiadanie się:

A1

Potrafię używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszkam oraz ludzi, których znam.

A2

Potrafię posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę.

B1

Potrafię łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia.

B2

Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

C1

Potrafię formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień, rozwijać w nich wybrane podtematy lub poszczególne kwestie i kończyć je odpowiednią konkluzją.

C2

Potrafię przedstawić płynny, klarowny wywód lub opis sformułowany w stylu właściwym dla danego kontekstu w sposób logiczny i skuteczny, ułatwiając odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie najważniejszych kwestii.

Oceń:

JĘZYKI OBCE ✅ JĘZYKI ZNANE w WSR / WSBMiR

  • Aktualnie 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (2 głosy)