Rysunek – malarstwo – rzeźba – warsztaty mistrzowskie WSR dla zaawansowanych

≡ 20 listopad, 2017

Zapraszamy wszystkich chętnych słuchaczy I i II roku (grup dziennych i weekendowych), a także osoby nie będące słuchaczami WSR *, do udziału w specjalnych sesjach rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich prowadzonych przez wykładowców WSR: Marię Orzewską, Alinę Skibę i Kasię Szarek.

Warsztaty mają za zadanie pogłębić wiedzę i umiejętności uczestników z klasycznych dziedzin plastycznych, a także stanowić inspirację i motywację do dalszego rozwoju artystycznego. Spotkania mają także za zadanie wyłonić reprezentację Warszawskiej Szkoły Reklamy na Przegląd Rysunku, Malarstwa i Rzeźby organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniach 22-24 marca 2018 w Elblągu.

Zajęcia z rysunku będą obejmować przede wszystkim ćwiczenie studium postaci w formacie B1, zajęcia z malarstwa to głównie malowanie różnorodnych martwych natur w formacie od 50 cm x 70 cm do 70 cm x 100 cm, a zajęcia z rzeźby to w szczególności prace nad studium głowy w glinie, w wielkości zbliżonej do naturalnej.

Uczestnicy zajęć otrzymają specjalne certyfikaty oraz podwyższone oceny semestralne z warsztatów rysunkowych, malarskich lub rzeźbiarskich, a także dodatkowe punkty do stypendium WSR, natomiast najlepsi (i uczestniczący w minimum dwóch rodzajach warsztatów) wezmą udział w trzydniowym wyjeździe konkursowo-turystycznym do Elbląga ufundowanym przez WSR.

Zajęcia odbywać się będą w wybrane soboty listopada, grudnia, stycznia, lutego i marca (daty poniżej) wg następującego porządku:

Wszystkie materiały niezbędne do zajęć zapewnia szkoła.

Terminy warsztatów (soboty):

Zapisy telefoniczne +48 22 644 28 58, mailowe (szkolareklamy@szkolareklamy.pl) lub osobiste w sekretariacie WSR. Liczba miejsc ograniczona. Szkoła zastrzega sobie prawo selekcji osób zapisanych na zajęcia.

* Dla osób spoza szkoły warsztaty są płatne (300 zł za 6 spotkań w ramach warsztatów rysunkowych, 350 zł za 6 spotkań w ramach warsztatów malarskich, 400 zł za 6 spotkań w ramach warsztatów rzeźbiarskich)

Oceń:

Rysunek – malarstwo – rzeźba – warsztaty mistrzowskie WSR dla zaawansowanych

  • Aktualnie 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (5 głosów)