Publikacje multimedialne [M]

Po ukończeniu specjalizacji Multimedia będziesz potrafić: stosować w praktyce zasady projektowania prac multimedialnych (np. stron www, reklam, publikacji internetowych) z wykorzystaniem grafiki komputerowej, wizualizacji oraz cyfrowego przetwarzania obrazów; wykonać różne formy reklamowe wykorzystując klasyczne i nowoczesne narzędzia

Projektowanie graficzne [PG]

Po ukończeniu specjalizacji Projektowanie graficzne będziesz potrafić: tworzyć, wyszukiwać i przetwarzać elementy graficzne na potrzeby różnych działań zawodowych; budować przekaz wizualny w oparciu o techniki cyfrowe oraz sprawnie posługiwać się wieloma środkami artystycznymi w pracy grafika;

Specjalizacje i tryby nauki

Misja

Wizaż i charakteryzacja

Najpiękniejsze oblicze Warszawskiej Szkoły Reklamy