Strategia reklamy i public relations [SR]

Po ukończeniu specjalizacji Strategia reklamy i public relations będziesz potrafić: planować i realizować projekty związane z reklamą, Public Relations lub pracą rzecznika prasowego; organizować kampanie reklamowe i promocyjne, budżetować je, pozyskiwać i kontraktować

Charakteryzacja i wizaż [WIZ]

Po ukończeniu specjalizacji Wizaż i charakteryzacja będziesz potrafić: Umiejętnie wykonywać profesjonalne makijaże na wszystkie okazje; kreować charakteryzacje filmowe, teatralne i eventowe dostosowane do wymogów scenariuszy;

Animacja filmowa [A]

Po ukończeniu specjalizacji Animacja będziesz potrafić: projektować i przygotować prace o różnym charakterze (np. reklamy, scenariusze, filmy), posługiwać się metodami i technikami graficznymi, fotograficznymi oraz animacją 2d i 3d; stworzyć film animowany – od fazy koncepcyjnej, poprzez scenariusz, reżyserię,

Realizacje intermedialne [INT]

Po ukończeniu specjalizacji Realizacje intermedialne będziesz potrafić: wykorzystać nowoczesne technologie przy realizacji własnych koncepcji artystycznych; kreować i realizować projekty intermedialne wykorzystując innowacyjne techniki i metody;

Produkcja filmowa i telewizyjna [PTV]

Po ukończeniu specjalizacji Produkcja filmowa i telewizyjna będziesz potrafić: zorganizować cały proces produkcji filmowej, telewizyjnej lub reklamowej; analizować scenariusze, scenopisy i na tej podstawie przygotować produkcję, uwzględniając wszystkie wymagania projektu;

Realizacja obrazu filmowego [RTV]

Po ukończeniu specjalizacji Realizacja filmowa i telewizyjna będziesz potrafić: budować świadomy przekaz wizualny w oparciu o techniki cyfrowe, z zachowaniem zasad etyki i estetyki; wykorzystać nowoczesne oprogramowania komputerowego i sprzęt w różnorodnych realizacjach filmowych, telewizyjnych i reklamowych;