Historia Warszawskiej Szkoły Reklamy

Struktura WSR

Wyposażenie

Opłaty

Polityka dotycząca cookies

Strategia reklamy i public relations [SR]

Po ukończeniu specjalizacji Strategia reklamy i public relations będziesz potrafić: planować i realizować projekty związane z reklamą, Public Relations lub pracą rzecznika prasowego; organizować kampanie reklamowe i promocyjne, budżetować je, pozyskiwać i kontraktować